דוח מנכל, 19.1.2020

19 בינואר, 2020

דוח מנכ"ל

שימוע לקראת פתיחת יבוא חופשי של חמאה
ביום רביעי הקרוב ייערך השימוע המדובר.
מועצת החלב, מחלבות וגופים שונים יגיבו במסגרת השימוע.
מניסיון העבר, הסיכוי לשינוי "כלשהו" בעמדות משרדי האוצר והכלכלה קלוש, ולכן עוד באותו ערב תוגש עתירה לבג"צ למנוע מהלך זה.
פעלנו בחודשים האחרונים בהסברה ציבורית ומקצועית מול הגורמים השונים, ועל פניו נראה שהפופוליזם שולט.
אין בכלל חוסר של חמאה, ואין אזרח המעוניין בחמאה ואין לו ברשת המקומית שבה הוא קונה את מצרכיו.
מביך "מאין כמוהו", אבל זה כוחו של "הריבון" ועלינו לזכור זאת.
פגיעה ביכולת התכנון הלאומי תהיה משמעותית, ועלינו להיערך גם לתרחיש זה. בימים אלו אנו פועלים בנושא זה.
בתקווה לבשורות טובות.

תכנון ייצור 2020
במגבלות המשפטיות נקבעה מכסה (זמנית) ל-2020 של מינוס שני אחוז ממכסת 2019.
רצועת חריגה א' תהיה שלושה אחוזים בשלב זה.
מבחינת מדיניות התשלום: חלב חורף המיוצר ברצועה א' יתוגמל ב-60% ממחיר המטרה.
חלב קיץ המיוצר ברצועה א' יתוגמל ב-90% ממחיר המטרה, וברצועה ב' ב-80% ממחיר המטרה.
על מעבר חלב מחורף לקיץ התגמול יהיה 60 אגורות לליטר.

הודעות מהאגודה
1. צוות אספה
אנו משלימים את ספר החברים, והדבר יוצג בישיבת מועצת ההתאחדות ב-25.2.2020 לאישור ולקביעת מועד לאספה על פי תקנון ההתאחדות.
משה תרשיש; מבקר הפנים הוא יו"ר הצוות.

2. צוות לאיתור מנכ"ל להתאחדות
הפרסום החל ב-7.1.2020 בעיתונות ובאמצעים הפנימיים.
המועד האחרון להצגת מועמדות: 31.1.2020.
הצוות יגיש את הצעתו לאישור מועצת ההתאחדות ב-25.2.2020.
רמי פיש הוא יו"ר צוות האיתור.

שבוע טוב
אביתר