דוח מנכל, 23.9.2019

‏23 בספטמבר, 2019

דוח מנכ"ל

הארכת מנגנון מחיר המטרה עד אפריל 2021
כיום קיים תזכיר חוק ליום הקמת ועדות הכנסת והממשלה בו כוונת משרד האוצר לבצע הוראת שעה עד אפריל 2020 בנושא. דו'ח כלכלי ענפי "מצביע" על השנה ענפית מורכבת ובחלקה קשה ובה כל התוצאות העסקיות של הרפתות בירידה משמעותית ושנת 2020 אינה מביאה בתוכה "בשורה".
הדוח כולל בתוכו התייחסות נרחבת ובעצה אחת ובשיתוף פעולה ובהובלת משרד החקלאות תוגש בקשה להארכת הוראה השעה עד שנת 2021. אנחנו פועלים בתיאום מלא כדי להשיג מטרה זו.
משרד האוצר פעל בשנה האחרונה בצורה הוגנת אם הענף ולא העביר את מנגנון המחיר לוועדה לפיקוח על המחירים בחודש באפריל האחרון ובנוסף מנע כל ניסיונות לפתוח את היבוא ללא הסכמות. ולכן היכרות אגף התקציבים את הענף היא חשובה והבנה של מצבו בשנתיים הקרובות מגבירים את הסיכוי להסכמות נרחבות ולהבאה לחקיקה במועד המוקדם ביותר.
לתזכורת כולנו, הסכם לוקר מסתיים בסוף השנה והגדרה של העברת המנגנון מוגדרת בחוק ולכן עלינו לפעול בזהירות ובתיאום בכל הנושאים הקשורים.

הנהלת התאחדות

להלן מספר נושאים מישיבתה האחרונה של הנהלת ההתאחדות ועיקרי ההחלטות:
1. הוקם צוות פנימי הדן בעתיד מועצת החלב ובקשריה עם ההתאחדות.

2. תהליך "סגירת ספר החברים" יובא לישיבת המועצה הקרובה.
ההנהלה קוראת לחברים הרשומים בשני ארגונים לקבל החלטה באיזה ארגון הם מיוצגים ולהודיע לכך בכתב להתאחדות, לפני תחילת התהליך המשפטי/תקנוני.

3. אושרו הדוחות הכספיים לשנת 2018, הם יפורסמו בהמשך באתר האינטרנט שלנו.

4. ייבדק המתווה המשפטי החדש המוצע בנושא תקנות השפכים התעשייתיים, שמטרתו הקפאת
הענף והחרגתו.

הכנס השנתי ה-31 של מדעי הבקר והצאן 2019
הרשמה לכנס מדעי הבקר והצאן ה-31, שיתקיים בבנייני האומה בירושלים בין התאריכים 2-4 לדצמבר 2019, נמשכת.
מהרו להירשם, קבלו מחיר מוזל והבטיחו לעצמכם לינה במלון הכנס – קראון פלאזה.
להרשמה לכנס, הכנסו לאתר האינטרנט של ההתאחדות.

שבוע טוב
אביתר דותן