דוח מנכ"ל 25.11.2018

תכנון הענף 2019

בימים אלו אנו נמצאים תחת איומי ענק על הענף ולא על ההסכם, שאליו נחזור בהמשך.
מועצת המים מתעקשת לא להעניק החרגה נוספת בנושא תקנות השפכים התעשייתיים, נעשים מהלכים משפטיים, מקצועיים ופוליטיים בנושא, נוסף לכך מכסות 2019 לא נקבעו. הוחלט על הפחתה כוללת של 45 מיליון ליטר – רובם במגזר השיתופי – נוסף לחלוקה של 60 מיליון ליטר לחדשים בעתיד על חשבון גדילה טבעית; אין היתכנות לחלוקה כזו לא ברמה המקצועית ולא ברמה המשפטית ללא שינוי בעמדת שר החקלאות. המחלוקת לא תיפתר בתקופה הקרובה. קיצוץ בתקציב מועצת החלב הוא עובדה מוגמרת. לאחר שנה מורכבת יש חובה להתאים את תקציב המועצה לשנה הקרובה. מכתב מנכ"לית מועצת החלב יצא לפני ההחלטה בדירקטוריון מועצת החלב, ואינו מקובל עלינו. זה מצטרף לקיצוץ חד בתמיכה בספר העדר ובמחקרי הענף. בלי הצטרפות המחלבות לנשיאה בנטל הקיצוצים אנו צפויים להתמשכות של תהליך אישור התקציב עד ההסכמות.
כל הסעיפים האלו הם דרמטיים לענף.
במקביל, החל תהליך החקיקה והתקנות של ההסכם הענפי ברמת משרדי הממשלה. יישומו תלוי במועד הבחירות; גם בלי בחירות, על פניו נראה קושי להגיע לסוף דצמבר אחרי ממשלה, חקיקה ותקנות, ולכן נהיה "חכמים יותר" לגבי המועד המדויק רק במהלך דצמבר.

רפתנים נגד ההסכם

התנגדות להסכם וביקורת עליו הם לגיטימיים; לא לגיטימי זה עריכת כנסים ומפגשים שכל מטרתם היא הטלת רפש ושלל רחב של כזבים, ובעיקר הפחדה של הרפתנים.
בהסכם לוקר היו מהלכים דומים, וחלק משמעותי מהפורשים היו רפתנים מופחדים.
להזכירכם, הפורשים בלוקר קיבלו מענקי פרישה, ואלו הנשארים בשנות ההסכם הרוויחו יותר
מהם – זו עובדה מוגמרת!
אמרתי "אלפי פעמים" – תביאו תכנית, עם שני פרמטרים בלבד.

1. מנגנון מחיר המטרה בספטמבר 2019 על פי חוק החלב המנגנון עובר באפריל 2019 לוועדה לפיקוח על המחירים, שהיא בשליטה מוחלטת של משרד האוצר; אותה ועדה כבר שנתיים לא מעדכנת למחלבות את המחיר.

2. מתווה המכס בינואר 2020 הסכם לוקר מסתיים ב-31.12.2019 כולל מתווה המכס, וכל הכוח להחלטה עובר לשר האוצר, במקום זה עסוקים בפיזור של השמצות ושמועות והוצאת משאבים מההתאחדות בזמן של מאבק ענק בשלושת הנושאים (שפכים, מכסות2019, מועצת החלב) לקיום הענף האמתי. במקום להתעסק באיומים האמתיים עסוקים בפוליטיקה בלבד, בבניית כוח במנגנוני הסתה, לא פחות מזה.
ב-2019 יש בחירות למועצת ההתאחדות – תתמודדו שם, לא על הגב של הענף בימים המורכבים היום, במקום לעזור, גם מנהלים מלחמה פנימית כולל איומי פילוג. אמרתי בימי לוקר הראשונים, בשלהי 2013 – כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה, אבל תפסיקו לפגוע בהתאחדות!
מוציאים מכתבי השמצה כל יום; פעם אחת ראשי התנועות מביעים את דעתם על שמירת ההתאחדות, פתאום זה מעשה השתקה – לאן הגענו?
ויש עוד דוגמאות רבות של פרסומים – במקרה הטוב לא מדויקים, במקרה הרע שקרים מוחלטים – ואנו כהתאחדות לא יכולים להגיב כדי לתת לבית המשפט ולרשם האגודות שאליהם פנו החברים את הכבוד הראוי, ובואו נמתין בסבלנות להחלטות שלהם.

לבקשת חברים, פרסום חוזר: הסכם אוקטובר 2018 מול הסכם פברואר 2018

הנושאים העיקריים:
1. סך ההפחתה במחיר המטרה בשנות ההסכם – הופחתו ב-60 מיליון ₪ לעומת ההסכם הקודם.
2. נוספו 50 מיליון ₪ על ה-400 מיליון ₪ מההסכם הקודם, והם הועמדו לטובת בטחונות
לתהליך הניוד של מועצת החלב.
3. 33 מיליון ₪ הועמדו לטובת תכניות פיתוח של רפתות לגודל של 1-1.2 מיליון ליטר (לדוגמה, רפת
בגודל של 600 אלף ליטר תגיש תכנית פיתוח להגדלת הרפת בשנות הסכם עד מיליון ליטר ותקבל
את המענק).
4. חישוב מחיר המטרה לרפת ב-2025 יהיה לפי גודל מכסה של 1.2 מיליון ליטר ולא 1.5 מיליון ליטר.
5. במתווה המכס הקודם ההפחתה הייתה בש"ח בודדים בין שנה לשנה בשנות ההפחתה, בהסכם
הקיים ההפחתה היא של עשרות אגורות בין שנה לשנה.
6. הוכנסו שני מנגנוני הגנה על הייצור המקומי עם מנגנון בדיקה מוקדם בשנים, ולא ביום אחרי
עצירת השוק המקומי.
7. בוועדות ובצוותי הפעולה השונים במסגרת ההסכם הוכנסו נציגים למגזר המשפחתי ולמגזר
השיתופי.

אלו עיקרי השינויים.

שבוע טוב
אביתר דותן