דוח מנכ"ל, 25.8.2019

ספר החברים

בהמשך לעדכון ספר החברים, נעשתה פנייה לרשם החברות, לרשם העמותות ולרשם האגודות במטרה לברר אם חברים הרשומים בהתאחדות מגדלי הבקר חברים גם בארגונים אחרים, חדשים או ישנים, ואם חתמו על ייצוגם בנושאים שונים.

על פי תקנון התאחדות מגדלי בקר חבר יכול להיות מיוצג אך ורק על ידי ההתאחדות, וייצוגו על ידי גורם אחר ימנע ממנו חברות בהתאחדות מגדלי בקר.

עם קבלת התשובה, ייבחנו בקשות החברים החדשים להצטרפות למוסדות ההתאחדות, וכמובן יוצאו חברים קיימים, החברים בארגונים אחרים, מסֵפֶר החברים העדכני.

להזכירכם, חוק החלב קובע כי התאחדות מגדלי הבקר היא הגוף המייצג הבלעדי.

מובן שהרשימה שהוגשה בזמנו לבית המשפט, ובה הודעה חד משמעית שההתאחדות אינה ארגון המייצג את החתומים עליה, נבחנת בימים אלו, ואנו צפויים לתשובה אחרי פנייה של היועצים המשפטיים של ההתאחדות לרשם האגודות השותפויות.

שולחן קיימות

על פי החלטת מוסדות ההתאחדות, סוכם עם מועצת החלב ועם החקלאית על הקמת שולחן משותף .

השבוע נערך סיור בגליל המערבי עם רענן קובלסקי, מנכ"ל שטראוס החדש, וסוכם עמו על שיתוף פעולה והקמת פורום משותף שיבחן את ההיבטים השונים – חלקם מחדש.

שונות

א. אנו מבקשים מבעלי מכסה עד 700 אלף ליטר להצטרף לדיונים במסגרת "סיעור המוחות" לקראת הסדרה החדשה של הענף – נא לפנות לענבל לשיבוץ בהקדם.

ב. "מנהל/ת מעבדה" – תהליך האיתור נמצא לקראת סופו, ובעשרת הימים הקרובים תתקבל החלטה  בנושא.