דוח מנכל, 26.4.2020

26 באפריל, 2020

דוח מנכ"ל

דחיית האסיפה הכללית:
מוסדות ההתאחדות קבעו שני תאריכים לאסיפה הכללית: 20.4.20 ו-20.5.20.
על פי הודעת רשם האגודות, אין לקיים עדיין כינוסים משמעותיים כגון אסיפה, ולכן נמנע מאתנו לקיים אותן.
באופן כללי תהיה הארכת סמכויות למוסדות עד ל-2.9.20.
בישיבות המוסדות הקרובות נקבע תאריכים חדשים לאסיפה, בהתאם לתקנות משרד הבריאות.

חברי עמותות אחרות:
מוסדות ההתאחדות קוראים לחברי ההתאחדות המכהנים בעמותות או באישות משפטית אחרת להודיע להתאחדות עד תאריך 11.5.20 על סטטוס החברות שלהם: הפסקת החברות בהתאחדות או הפסקת החברות בגוף אחר.
חברים אלו יקבלו מכתבים רשמיים.

תביעה ההוצאות – הודעה שנייה (הקודמת הייתה ב-11.3.20):
שופט בית המשפט בחיפה דחה את בקשת התובעים לבטל את תביעת ההוצאות וקבע תאריך חדש להגשת עמדת התובעים לחודש מאי הקרוב.
ההתאחדות מצידה תסכים לדחייה בהסכמה של מועד הגשת עמדת התובעים בעניין ההוצאות, בעקבות המצב שבו נמצאת המדינה בימים אלו.
כדי להגיע לדחייה בהסכמה, על התובעים להעביר עד 30.4.20 מכתב מסודר להתאחדות, כל אחד בנפרד או במשותף, ובו בקשה לדחייה.
ללא בקשות אלו התהליך המשפטי ימשיך על פי החלטת השופט.

חדר המצב [24 שעות ביממה]:
ענבל inbal@icba.co.il 04-6279700
אורית orit@icba.co.il 04-6279703
רינה rina@icba.co.il 04-6279725
לימור limor@icba.co.il 04-6279718

הרבה בריאות לכולם
וחג עצמאות שמח
אביתר דותן