דוח מנכ"ל, 3.12.2018

3 בדצמבר, 2018

דוח מנכ"ל – עדכון

מצב הסכם הענפי – עדכון
בית המשפט המחוזי בחיפה דחה את הבקשות לצו מניעה\צו עיכוב זמני\עצירת תהליכים בנושא הסכם.
ועדת הכלכלה ניהלה דיון בהיבטים השונים ובתקופה הקרובה יתקיים דיון נוסף.
כול תהליכי החקיקה והתקנות הינם באחריות הממשלה.
למען הסר ספק יש הסכמה ברורה בין כל צדדי הסכם לא יבוצע שום פעולה של הפחתת מכס או הפחתת אגורות בלי שינוי חקיקה וחקיקה בפועל בכנסת וכתיבת תקנות בוועדות הכנסת בפועל ולכן אנא להתעלם מהשמועות אותם מפיצים בעלי אינטרס של הפחדת הענף מהסכם.
התאחדות מגדלי הבקר תמשיך בהסבריה על הסכם במסגרות השונות פגישות אישיות, מפגשים, וכנסים אזורים או בישובים ,אנחנו קוראים לכל אחד להמשיך ולפנות לבקשה לפגישות עם הצוות הכלכלי.
בשבועות הקרובים תוצג תכנית פיתוח ענפית להחלטת המוסדות לתקופת ההסכם עם יישומו.

שבוע טוב, אביתר דותן