דוח מנכ"ל, 31.12.2018

 

‏31 בדצמבר,  2018

דוח מנכ"ל – עדכון

 

סטטוס משפטי

מפורסמת באתר האינטרנט החלטת בית המשפט המחוזי מול בקשת פרקליטות המדינה ובקשת התובעים וכולל תגובת ההתאחדות מהבוקר, החלטה מדברת בעד עצמה.
ברור לכל בר דעת מצב בו חברי ההתאחדות ממשיכים בתביעת הסרק הזו וגורמים לשימוש משאבי ההתאחדות על הגנה על מוסדותיה והחלטותיה זו לא פחות משערורייה!
ובעניין המדובר צריך לטפל ומוסדות ההתאחדות ידרשו כבר בשבוע הקרוב להחלטות בעניין זה.
הקריאה לפרישה מההתאחדות נשארת בעינה למעוניינים לייצוג בגוף אחר.
מציע לכולם לקרוא את תקנון התאחדות היטב, אנחנו נפעל על פיו עם כל המשמעויות.

הקמפיין

כל אחד בענף מודע לבחירות הכלליות באפריל הקרוב לכנסת , אין חבר אחד שלא מודע למצב ההסכם הענפי החדש ולהקפאתו עד בחירת כנסת ומוסדותיה בואכה יולי-ספטמבר אז מה עושים עם קמפיין "לא להסכם"?
חס וחלילה לא יושבים על בניית אלטרנטיבה חדשה או רעיונות חדשים אלא הולכים לנצל את השיח בהטעיה מוחלטת ובחוסר תום לב לתקוף פרסונלית, אבל זה לא מספיק אז קדימה, בוא נתקוף את מוסדות הענף; החקלאית, שיאון וכו' וכו'… מפיצים סיפורים, שקרים על שקרים, אורח לרגע היה חושב שיש פה ענף בצרות גדולות. המציאות אחרת לגמרי הענף בשיא חוסנו בכל היבטים ומנסה למקד את פעולות העתיד הנדרשות אבל דם רע והשמצות תמיד כלים להתקפות אבל לא לצמיחה!
בזמנים של שמירת גובה המכסה, טיפול בתקנות השפכים, טיפול בביטוח פינוי פגרים, בבלימת תקנות צער בעלי חיים במתכונת הפוגעת אנושות בענף, הסכם הגד"ש המופר שוב מוצאים להם זמן אנשים להתעסק ברפש!
שום הפחדה ואיומים לא יזיזו את המוסדות מהחלטות שלהם שהתקבלו ע"פ החוק והתקנונים והתקנות.
בחירות למוסדות יתקיימו במועדן וכל אחד רשאי להתמודד.

עדכונים אסטרטגים-הסכם ענפי
למוסדות התאחדות "אין לוקסוס" להתעסק רק בקרבות הפנימים ויש צורך מידי להיכנס לעדכוני האסטרטגיה של הענף לקראת בוא הכנסת החדשה בין יולי לספטמבר.
מכתב עו"ד דינה זילבר "שפך" את עמדות המדינה כלפינו ועלינו להיערך בהתאם.
ביום רביעי, ה-  27.2.2019 תערך ישיבת מועצת ההתאחדות בפורום פתוח ורחב וכולם מוזמנים לישיבה זו.
חברים להם אלטרנטיבה לפעולות ורעיונות אותם הם מעוניינים להגיש וצריכים חומר משלים או אחר, נא לפנות להתאחדות, בתיאום מראש כל חבר התאחדות יקבל הזדמנות להציג בישיבה זו ובישיבות המשך מצגת או להביא מומחה או יועץ מקצועי מטעמו.
פורום המועצה הפתוח לכולם יפעל עד חודש אפריל ולקראת מאי נחל בקבלת החלטות בנושאים המדוברים.

שבוע טוב, אביתר דותן