דוח מנכ"ל, 31.3.2019

דו"ח מנכ"ל

31 מרץ 2019

המצב הביטחוני – עדכון
אנו ממשיכים בקשר רצוף מול המערכות הלאומיות והאזוריות לקבלת עדכונים והוראות במקרה של הסלמה בדרום ובכלל, כפופים למסקנות צוק איתן ולתוכניות העבודה במקרה הצורך, ומצד שני מתפללים לשקט ולהחזרת "הנורמאליות" ליישובי הדרום.

מחלות
החקלאית והיועץ הרגולטורי של הענף ד"ר נדב גלאון עוקבים מקרוב אחרי כל האירועים ועובדים מול השירותים הווטרינרים כדי לחלץ את המשקים מהאירועים מוקדם ככל האפשר.
לברוצלה הצטרפה מחלה נוספת: שחפת; העובדים והרפת מטופלים מקרוב בנושא.
בדירקטוריון האחרון של מועצת החלב אושרה תקנה המקנה יכולת למשקים לבצע אומנה של המכסה המוקנית להם. ממתינים לכינון הכנסת החדשה כדי להעביר את התקנות.

הסדרת הענף
הבחירות כבר כאן ועל פניו "הכניסה" לפסח וימי הקמת הממשלה בואכה יום העצמאות; כפי הנראה רק ביוני המערכת הפוליטית תהיה מוסדרת ברמת הממשלה, הכנסת וּועדות הכנסת.
במהלך יוני-יולי נוכל לדעת על הכיוונים של הסדרת הענף על פי השרים והמנכ"לים החדשים או על פי אופייה של הממשלה – בעיקר סדרי העדיפות והמדיניות על פי ההסכמים הקואליציוניים.
להערכתי באף אחד מהם ענף החלב לא יוגדר באופן ספציפי, והחקלאות וההתיישבות יוגדרו באופן כללי בלבד.
אגף התקציבים באוצר יפעל להסדרת הענף בהתאם לחוק החלב ולסיום הסכם לוקר, ונושא זה יעלה באופן ודאי בשנה זו.
קיימות אופציות שונות להסדרה, כמובן הכול בהתאמה למדיניות הדרגים הפוליטיים:
א. "הוראת שעה" לתקופה מוגבלת של חצי שנה עד שנה וחצי כדי להסדיר את הענף.
ב. שינוי ההסכם החתום מחודש אוקטובר 2018 והתאמתו למצב הקיים בענף, פסק הדין – בג"צ
תנובה, תקופת ההסכם החתום ועד שלל רב של שינויים הנדרשים. מובן שכל שינוי יצטרך להגיע
בחזרה להליך ההסכמות הפנימי שלנו.
ג. גישה ממשלתית חדשה להסדרת הענף.

על כל אלה יוטל "צל" מורכב של חוק ההסדרים והלחץ של הממשלה להשלים את תקציב 2020 ואולי תקציב דו שנתי.
התנועות, התאחדות חקלאי ישראל והארגונים הכלכליים נמצאים בהערכות ובהמתנה בכל הקשור לחקלאות כולה ולענף החלב בפרט, בתיאום מול המוסדות ועבודת הצוותים שלנו בעניין התרחישים כולם.
נמתין בסבלנות המתבקשת.