דוח מנכל, 6.1.2020

6 בינואר, 2020

דוח מנכ"ל

פתיחת מכסות יבוא לחמאה פטורות ממכס ללא הגבלה
מתנהל מאבק משותף לפקידי משרד החקלאות ולנו מול הגורמים המקצועיים והפוליטיים במשרד האוצר והכלכלה למנוע מהלך חד צדדי זה.
בחודשים האחרונים הצלחנו בכוחות משותפים עם המחלבות להשאיר את המאבק בתקשורת ולצערנו, ודיווחתי על הדברים ביומן הקודם, "הגלגל התהפך" ומשרד המשפטים אישר הבוקר לפתוח את המכסות ליבוא חמאה חופשי כפוף לשמוע, מוסדות ההתאחדות נדרשים לקבלת החלטה להגשת בג"צ בנושא במקרה בו השימוע ייכשל.

מכסות \ חלוקה \ מידניות \ תקציב מועצת החלב – פינוי פגרים
ועדת המכסות ולהזכירכם היא ישות משפטית נפרדת במועצת החלב וע"פ חוק החלב והיא סוברנית במקרה "קיצון" לקבל החלטות ללא דירקטוריון מועצת החלב וכך נעשה לעת עתה:
השר אורי אריאל לא חתם על צו המכסות וגם רוה"מ שהחזיק את התיק עד הימים האחרונים, לא חתם על הצו. במקרה הזה עם כניסת השנה החדשה מטעמים טכניים ומקצועיים הקשורים בתכנון ובפיקוח ובבקרה חובה הייתה על ועדת המכסות לקבוע מכסת זמנית ללא שום מדיניות חלוקה או אחר ולכן היא קיבלה החלטה זמנית עד חתימה על צו של השר על יצור מכסת 2019 מינוס 2 אחוז, לתזכורת:
ועדת תכנון ובסופו של יום דירקטוריון מועצת החלב המליצו לשר להפחית 4 אחוז, למרות דרישתנו להשאיר את המכסה בעינה.
עם חתימת שר על צו או מצב קיצון נוסף שלא תהיה חתימה כזו ועדת מכסות תשוב ותתכנס ותקבל החלטה מאריכה או מעודכנת של המכסה.
מדיניות התכנון והתשלום תתפרסם עד סוף שבוע זה לאחר כינוס ועדת תכנון.
למרות כל זה הצלחנו להגיע לאישור תקציב מועצת החלב בתרחיש של אי הפחתת מכסה, פינוי הפגרים יישאר בעינו כמו ב-2019, בכל תרחיש של הפחתת מכסה נשוב לשולחן הדיונים ונדרוש להחזיר את המצב לשנת 2018 (בלי השתתפותנו).

פינוי פגרים
ישנן "אגדות" על כך שהייתה הצעה במכרז מוזלת בחמישים אחוז! מהצעה הזוכה…
אין שום אמת בעניין הנ"ל ודי כבר "לסיפורים".
בית משפט קבע: הצעה חייבת להיות יישומית כלומר פעילה ויתרה מכך כוללת אישור של המשרד להגנת הסביבה ולא הייתה הצעה כזו "מעולם"!

אסיפה כללית
הסתיימו ההכנות לאסיפה והתקבל אישור מהיועצים המשפטים להתקדם לישיבת המועצה הבאה.
יאושר התהליך של הזמנה לאסיפה הכוללת בתוכה את החברים הכלולים בספר החברים שיאושר בישיבה הזו כולל התהלכים המתבקשים ע"פ התקנון.

סיום תפקיד
הודעתי הבוקר למוסדות ההתאחדות על סיום תפקידי ב-30.4.2020.
אשלים את הטיפול בכל נושא התכנון המדובר כולל מכסות החמאה והשלמת ההכנות לאספה ולבחירות למוסדות ההתאחדות.
יפורסמו, בנפרד מדוח מנכ"ל זה, החלטות המוסדות ע"י יו"ר מועצת התאחדות ויו"ר הנהלת התאחדות (הנהלה והמועצה) מישיבות היום בעניין בימים הקרובים.

שבוע טוב
אביתר