עדכון דוח מנכל – 15.5.19

 

‏15 במאי, 2019

עדכון מנכ"ל

ביטוח פינוי פגרים – קנ"ט

במהלך השנים האחרונות חל גידול משמעותי בפינוי הפגרים בענף בפרט ולא תמיד ביחס ישיר לגידול העדר הישראלי בכלל.

דבר זה גרם לחיכוכים קבועים לפני כל אישור תקציב מועצת החלב בנושא זה.

לשמחתנו תמיד בסופו של יום אושר התקציב לביטוח במימון מלא של מועצת החלב.

לצערנו הרב חלה הרעה משמעותית בתקציב מועצת החלב מהסיבות הידועות;

  • ירידה בשיווק חלב גולמי למחלבות.
  • ירידה משמעותית בהיקפי קרנות המועצה.
  • תוספת מכסה לאומית (60 מיליון ליטר) בניגוד לדעה המקצועית של מועצת החלב ומוסדות התכנון הענפיים.

ד. חוסר הסכמה של שר החקלאות לעלות את היטל המועצה מ-3.8 ל-4.2 אגורות.

מועצת החלב, ללא קיצוץ משמעותי בפעולותיה, הייתה מגיעה עד סוף השנה לפשיטת רגל!

ולכן מועצת החלב הגישה תכנית בה מוטלים על המחלבות והיצרנים קיצוצים לדוגמא הפחתה של חצי מיליון ₪ של התמיכה בספר העדר ודברים נוספים.

נציגי התאחדות התנגדו באופן מוחלט לאורך כל הדרך בנושא ביטוח פינוי הפגרים, יתרה מזו הצלחנו לדחות את הדיון למחצית השנה.

נתוני גידול משמעותיים בפינוי הפגרים של 2018 הגיעו לשולחן הדיונים בחודשיים אחרונים וללא אישור הגדלת היטל המועצה או לחלופין גידול בשיווק חלב וכתוצאה מכך חוסר יכולת של תקציב המועצה לעלות נערכה הצבעה בדירקטוריון מועצת החלב ותכנית הקיצוצים אושרה.

כתוצאה מכך הוטל עלינו להשתתף בעלות של ששה מיליון ₪ מתוך עלות של 15 מיליון ש"ח (ארבעה מיליון ₪ מועצת החלב והמדינה חמישה מיליון ₪) של הביטוח.

פעלנו להקטין את ההשתתפות ע"י כספי תקציב הבלתי צפוי של קרן המענקים במרכז השקעות במשרד החקלאות ולצערנו נענו בשלילה על ידם.

פנינו באופן עצמאי לגורמים בשרשרת הפינוי להורדת מחיר ומועצת החלב נענו בשלילה.

יתרה מכך, אנו קראנו בעבר וקוראים למועצת החלב לצאת למכרז מידיי של פינוי הפגרים כדי לבנות אלטרנטיבות נוספות.

כולם מתבקשים מידית להסדיר את הביטוח עד תאריך 26.5.2019.

אגף הפיצוח במשרד החקלאות יפעל בסדר עדיפות גבוה לאכיפת נושא הפינוי.

 

המשך שבוע טוב

אביתר