בהמשך להודעה לגבי אופן ההזמנה של זרמה ממוינת

שלום רב,

בהמשך להודעה לגבי אופן ההזמנה של זרמה ממוינת:
מי שלא יודע מה מספר המשק שלו בהתאחדות,
יכול למצוא אותו בכרטיסי ההזרעה,
או בנ.ע.ה – תפריט "תשתיות" – "מאפייני משק" בחוצץ כללי – "קוד משק".

בברכה,
הנהלת שיאון