ביטול שיעורי המכס ביבוא חמאה – הערות התאחדות מגדלי בקר והתאחדות חקלאי ישראל

הערות התאחדות מגדלי בקר והתאחדות חקלאי ישראל למתווה לביטול שיעורי המכס ביבוא חמאה #משבר החמאה

עוד באותו נושא:
ביטול שיעורי המכס ביבוא חמאה – טענות מועצת החלב
ביטול שיעורי המכס ביבוא חמאה – מסקנות חשובות ממחקר מדיניות – מכון יסודות

הערות התאחדות מגדלי בקר לטיוטת המתווה לביטול שיעורי המכס ביבוא חמאה