ביטול שיעורי המכס ביבוא חמאה – טענות מועצת החלב

עוד באותו נושא:
ביטול שיעורי המכס ביבוא חמאה – הערות התאחדות מגדלי בקר והתאחדות חקלאי ישראל
ביטול שיעורי המכס ביבוא חמאה – מסקנות חשובות ממחקר מדיניות – מכון יסודות

מכתב לרשות המיסים - טענות המועצה