ביטול שיעורי המכס ביבוא חמאה – מסקנות חשובות ממחקר מדיניות – מכון יסודות

עוד באותו נושא:
ביטול שיעורי המכס ביבוא חמאה – טענות מועצת החלב
ביטול שיעורי המכס ביבוא חמאה – הערות התאחדות מגדלי בקר והתאחדות חקלאי ישראל

‎20200129 יסודות - ביטול שיעורי המכס ביבוא חמאה - מסקנות חשובות ממחקר מדיניות