ביקורת חלב עם דיגום מ-2 חליבות

לרפתנים שלום,
לשם ההבהרה ולאור השאלות שעלו מהרפתנים:

החל מחודש מאי חזרו מבקרי החלב של ההתאחדות לבצע ביקרת החלב עם דיגום מ-2 חליבות במשקים המיועדים לכך.
בכל שאלה ניתן לפנות אלי בטל' 052-3744427.

בברכה,
מיכאל קוטלר –מנהל ביקורת החלב.