גרסת נעה החדשה, 12.11.02 מוכנה להורדה

רפתנים יקרים
גרסת נעה החדשה, 12.11.02 מוכנה להורדה.
כולם מתבקשים להתקין את הגרסה בהתאם למערכת ההפעלה (32 או 64 ביט).
משקי ביתא שהתקינו כבר את גרסת 12.11.02 אינם נדרשים להתקין.

הגרסה החדשה כוללת לראשונה שליחת נתונים למערכת תבל שנבנית בימים אלו (הסבר מפורט במסמך שינויי הגרסה)
כדי להתחבר למערכת תבל יש להיכנס לחלון מאפייני משק>>מאפייני רפת חלב ולסמן את האפשרות "העברת נתונים למערכת מרכזית תבל"
יש לכוון את שעת העברת הנתונים לשעה אחת אחרי שעת ההתחלה של חליבת הבוקר.
לאחר מכן יש לשלוח (באופן חד פעמי) קובץ נתונים ראשוני למערכת דרך תפריט קובץ >> ייצוא קבצים>>שליחת נתונים למע' תבל.
לאחר השליחה הראשונית, הקבצים ישלחו באופן אוטומטי מדי יום למערכת המרכזית.

מומלץ מאוד לקרוא את מסמך שינויי הגרסה ולפעול לפי ההנחיות.

בהצלחה, צוות נעה

מסמך שינויי גרסה
להורדת נעה 12.11.02 עבור 64 ביט
להורדת נעה 12.11.02 עבור 32 ביט