דוח מנכל, 15.3.2020

15 במרץ, 2020
דוח מנכ" ל

לקראת מצב חירום ענפי :
ענף החלב, מהרפתות דרך שיאון, החקלאית וההתאחדות ועד אחרון העובדים במחלבות נחשבים גוף חיוני ובשל כך מוטלות עלינו משמעויות ברמה הלאומית .
את הניהול הכללי מובילה מועצת החלב .
החל מהבוקר מופעל בהתאחדות חדר מצב במשך 24 שעות ביממה הנותן שירות לכל הרפתנים ולכל הגורמים בענף כולל שיאון והחקלאית.

מספר הטלפון :

לימור  6279718 04
רינה  6279725 04
אורית  6279703 04
בנוסף ניתן לפנות לענבל בהתאחדות טלפון:  6279700 04

חדר המצב יעסוק בקבלת דיווחים מהשטח בענייני תנועת עובדים בדרכים, בידודים במקרה הצורך, דיווחי חולים ברפתות (על כל רפתן חובת דיווח במצב חירום) וכמובן "ערבות הדדית" של מתן עזרה בכוח אדם ברפתות.

שירותי התאחדות :
בשלב זה מחלקות ביקורת החלב והדרכה (נ.ע.ה) ממשיכות לעבוד כרגיל.
חלק מעובדי ההתאחדות הועברו לעבודה מהבית במסגרת "הדילול" הנדרש בשעות אלו.
בשלב של מצב חירום כל עובדי ההתאחדות למעט המעבדה יעבדו מהבית וכולם מחוברים ON LINE , וממשיכים במתן השירות באופן מלא.

עבודת המעבדה: בגלל תקלה באחד המכשירים אנו נמצאים כרגע בפיגור במתן התוצאות,
בנוסף המעבדה חייבת להפריד בין המשמרות כדי לא ליצור מצב בו כל עובדי המעבדה יכנסו לבידוד ולכן "עומס העבודה" יגבר, לכן נדרשת "סבלנות ואורך רוח" מכול הממתינים ואנו נפעל להקטין ככל האפשר את העומס.

ש ב ו ע   ט ו ב
אביתר