דוח מנכל , 3.3.20

3 במרץ, 2020
דוח מנכ"ל

צו היבוא של החמאה
צפינו את המהלך של העברת צו החמאה לרשומות (לביצוע בפועל) "ביום שאחרי" הבחירות וכך קרה הבוקר.
בג"צ ההתאחדות יוגש בשעות הקרובות ובג"צ מועצת החלב כנ"ל.
נעדכן בהמשך.

תביעת דיבה
לפני כשנה העלה חנן ברג פוסט ובו אמירות שקריות נגדי ובהחלטת המוסדות הוחלט על תביעת דיבה ולשון הרע, במהלך השבוע האחרון היתה אמורה להינתן החלטה.
בהמשך לפניות של עורכי דינו להגיע לפשרה מוסכמת מוקדמת לדיון, פניתי למועצת ההתאחדות לקבלת אישור להסכם פשרה עמו, העניין אושר ובימים האחרונים קיבל תוקף של פסק דין בבית משפט מבוסס על עיקרי הדברים הבאים:
1. חנן ברג יפרסם הודעת התנצלות אישית בפורום רפתני ישראל.
2. יפרסם הודעה לענף כולו בנוגע להתנהגות מסוג זה בענף שלנו.
3. חנן יעביר עשרת אלפים ש"ח (10 אלף ₪) לטובת קרן המלגות של התאחדות.
4. במידה ויבצע עבירת לשון הרע נוספת ישלם חמישים אלף ₪ (50 אלף ₪) כפיצוי מוסכם.
5. כל הדברים יפורסמו באתר ההתאחדות ויועברו הודעות כתובות לחברי התאחדות.

מצורפים שני נספחים; הודעת התנצלות והודעה לענף.

אסיפה כללית
לתזכורת;
נקבעו התאריכים לכינוס האספה (20.4\20.5), אנו פועלים לסגירת ספר החברים בהקדם.
אנא עדכנו יומנים.

שבוע טוב
אביתר

נספח 2 - חנן ברג