דחיית כנס הבקר והצאן לדצמבר 2022

כזכור לכם, בשל מגבלות הקורונה נדחה מועד קיום כנס מדעי הבקר והצאן

לחודש מרץ 2022.

לצערנו, נראה כי גם במועד זה לא ניתן יהיה לקיים את הכנס ללא מגבלות הקורונה, ובמיוחד – הצורך במסכות במשך הכנס כולו.

בכוונתנו לדחות את הכנס לחודש דצמבר 2022, מתוך תקווה שעד אז ישתנו התנאים ונוכל לקיים את הכנס בנוחות.

נמשיך למלא אחר הוראות משרד הבריאות ונעדכן על כל שינוי.