הארכת מועד להגשת בקשות בנוהל האצה והטמעת טכנולוגיות חדשות בענפי הצומח והחי בחקלאות לשנת 2020

 

לכבוד

ציבור החקלאים

מנהלי מחוזות ועובדיהם

הנדון: הארכת מועד להגשת בקשות בנוהל האצה והטמעת טכנולוגיות חדשות בענפי הצומח והחי בחקלאות לשנת 2020

שלום רב,

בשמיני  בפברואר  פרסמה מנהלת ההשקעות נוהל תמיכה בהאצת הטמעת טכנולוגיות חדשות בענפי הצומח והחי בחקלאות לשנת 2022.

לפי הנוהל ניתן להגיש בקשות עד ליום 28.04.22 ובמידה ותיוותר יתרה תקציבית תפורסם הודעה על הארכת מועד ההגשה.

לאור זאת הריני להודיע על הארכת תוקף הגשת הבקשות עד 30.06.22 – פעימה שניה לשנת 2022.

אנא שימו לב להבהרות הבאות:

  • אישור בקשות שהתקבלו לאחר 28.04.22  (פעימה שניה לשנת 2022) כפוף בין היתר, לקיומה של יתרה תקציבית מתאימה.
  • שיפוט ואישור בקשות שהתקבלו עד ליום 28.04.22 יחל בימים הקרובים.

בברכה ,

צביקה כהן
סמנכ"ל בכיר למימון והשקעות
מנהלת ההשקעות בחקלאות
משרד: 03-9485515 | נייד: 050-6241149
דוא"ל: zvikac@moag.gov.il