הוגשה הצעת חוק שתחולל שינוי דרמטי במחירי המים לחקלאות

לחברי מים לישראל שלום,
אנו שמחים לעדכן כי על שולחן הכנסת הונחה הצעת חוק לתיקון הדרך לחישוב מחירי המים לחקלאות.
מצורפת איגרת בעניין.

שרון פישביין
מנהלת משרד
מים לישראל אגודה שיתופית