הודעה לגבי דגימות למחלבת תל יוסף

עקב עבודות במחלבת תל יוסף, בתאריך 17.8 המחלבה תיהיה סגורה וללא חשמל.

לכן, אין להביא דגימות לנקודת איסוף זו בתאריכים 16.8 ו- 17.8