הודעה לרפתנים – ועדת מחירים

13 דצמבר, 2018

שלום לכולם שלום,

אחרי כנס מוצלח ביותר אנו חוזרים לשגרת הענף ובפנינו משימות להסדרת הענף, מכסות 2019 דרך תקציב מועצת החלב וצער בעלי חיים ובימים הקרובים גם בג"צ תנובה המשפיע מאוד על התנהלות הענף כולו.
משרד האוצר והוועדה למחירים, אותה ועדה שללא הסכם יועבר אליה מנגנון מחיר המטרה, פרסמו הלילה פרוטוקול ועדה האמור להיות מוצג כחלק לתשובת המדינה וכוללת בתוכה שלוש חלופות לביטול העדכון המחירים.
למען הסר ספק, למכתב זה מצורף מכתבנו האומר על הסכמתנו על חלופת עד  14 אגורות בלבד כולל הסקר.
ללא שימוש בחלופה זו יבוטל ההסכם מיידית.

מבקש מכולם לא להתייחס לתקשורת בענין זה המוזנים מגורמים בעלי אינטרס אחר המנסים לפגוע בהסכם כולו.
ביום ראשון הקרוב אעדכן בהרחבה.

באופן כללי המערכת כולה ממתינה למכתב התשובה של עו"ד דינה זילבר המשנה ליועץ המשפטי בה תקבע ההתנהלות הכוללת של הענף.

סוף שבוע נעים
אביתר