הודעה לרפתנים ממחלקת ביקורת החלב

לאור מחסור חמור בכוח אדם אנחנו נאלצים כפתרון זמני בחודש פברואר לבצע ביקורת החלב עם חליבה אחת לדגימה וזה על מנת לשמור על רצף ביקורות תקין ולספק נתונים במועד.
מנהל ביקורת חלב,
מיכאל קוטלר.