הודעה על מכירת מחירון הפעלת ציוד חקלאי לשעות עבודה ובקבלנות – 2020

הודעה על מכירת מחירון הפעלת ציוד חקלאי לשעות עבודה ובקבלנות – 2020.

ניתן לרכוש מנוי למחירון 2020 ולבצע תשלום באתר של ארגון עובדי הפלחה, באמצעות הקישור: https://pay.tranzila.com/falcha/bm0rdXFRL1NxM1d0NXV2bFp1QktlQT09