הזמנה לקורס יסודות גידול עדר הבקר לחלב

הקורס מומלץ לרפתנים שטרם השתלמו בקורס דומה ומעוניינים להתעדכן ולפתח מיומנויות בתחום גידול עדר הבקר לחלב.
מועדי הקורס ומקומו
הקורס כולל 8 מפגשים אחת לשבוע, בימי רביעי בין השעות 15:30-09:30 . באחד המפגשים
,19/2/20 ,12/2/20 ,22/1/20,5/2/20 ,15/1/20 , ייערך סיור מקצועי . תאריכי הקורס: 8/1/20
26/2/20 ו- 4/3/20 . לתשומת לבכם ב- 29/1/20 לא יתקיים מפגש.
מיקום: אולם ההדרכה שבמשרד החקלאות – מחוז העמקים (מול תל-יוסף).

 

ה-יסודות גידול עדר הבקר לחלב