הזמנה לקורס פוריות

שירות ההדרכה והמקצוע )שה"מ( במשרד החקלאות ו"שיאון" מתכבדים להזמינכם לקורס במחוז הנגב (גילת), המיועד לרפתנים ותיקים וחדשים ולעוסקים בענף הבקר לחלב, המעוניינים להרחיב ולהעשיר את ידיעותיהם בתחום הטיפוח, הפוריות וההזרעה המלאכותית.
בקורס ישולבו לימודים תיאורטיים ותרגולים מעשיים.

הזמנה לקורס פוריות 2019