הכרעת בג"צ בנושא מחירים מפוקחים

לחברים כולם,

הבוקר בג"צ הכריע בעתירת תנובה וטרה.
המחירים המפוקחים יעודכנו.
כתגובה, הודיע שר האוצר על פתיחת המכסים בשוק החלב כפוף לשימוע.
אנו נכנסים לתקופה מורכבת.
מועצת ההתאחדות תתכנס בימים הקרובים לדיון חירום בנושא.

אביתר דותן