חלב ישראלי זה אנחנו!

ממעמקי השכול של יום הזיכרון, נעבור הערב ליום העצמאות. יום אותו לא נוכל לחגוג כמו בשנים עברו עד שובם של כל החטופות והחטופים, עד שנבטיח עצמאות לכולם. בעת הזו, נרכין ראשנו לזכר האחים לרפת שאיבדנו, נישא בגאון את אתגרי התקומה בדרום, בצפון, בכל נקודה.

סיפורם של יצרני החלב בישראל נטוע עמוק-עמוק בסיפורה של מדינת ישראל לתקומה ולעצמאות. תרומתם לא תסולא בפז לפיתוח המרחב הכפרי, להקמת התיישבות חקלאית, לשמירה על ביטחון המזון כמו גם הביטחון הלאומי. בזכותם, בזכות הרפתנים שלנו, מעולם לא היה משבר חלב בישראל – לא בימי שגרה ולא בעתות מלחמה.
.
אין ספק כי אירועי התקופה מחדדים את מה שכבר היה ברור לכולנו: הצורך לחזק את החקלאות הציונית. עדות לכך קיבלנו בעקבות משבר הסחר האחרון עם טורקיה והתלות המקוממת במדינה אנטי-ישראלית. עוד "שיעור" כואב, מיני רבים, שמחייב את מדינת ישראל ללמוד מהניסיון.

בקול ברור השמעתי את עמדתנו בנושא בשבועות האחרונות באמצעי התקשורת השונים. עמדה חד משמעתית, לפיה עליה להבטיח אחת ולתמיד את עצמאות המזון החקלאי שלנו. גם חברים בגבולות ובקווי העימות נרתמו למאמץ ההסברתי ולמחויבות חסרת הפשרות, בחירוף נפש ובעוז רוח, על-מנת להבטיח אספקת חלב שוטפת בישראל.

ועדיין, במציאות המורכבת עמה אנו מתמודדים קיימות סוגיות רגישות נוספות, שאליהן כולנו נדרשים, כדוגמת גלי ההתייקרויות במשק, לרבות במוצרי החלב בפיקוח. בהתאם להתפתחויות, פעלנו באופן מאומץ על מנת להבהיר לציבור בישראל כי ההתייקרויות אינן קשורות או מושפעות ממחיר המטרה ליצרני החלב, כי אם ל"סגירת חובות" של הממשלה למחלבות. כזכור, "חובות" אלו נובעים מפריסת עדכון המנגנון האוטומטי על-פני שלוש שנים, כפי שנקבע אשתקד.

נוסיף ונזכור בהקשר זה, כי האזרח מן השורה איננו מבדיל בין הגורמים השונים בשרשרת ענף החלב – משלב הייצור ועד לשיווק המוצרים במדפי הסופרים. לכן, ברור כי עלינו להמשיך ולעקוב אחר המגמות בשוק, במטרה למנוע ספינים או תעלולי יחסי ציבור נגד יצרני החלב, כמו גם הדגשת החשיבות בשמירה על שוק מתוכנן ומפוקח, במיוחד בעקבות השנה האחרונה, כלקח לעתיד.

ככל שעבודתנו מאומצת ומאתגרת, הרי בפרק הזמן הקצר מאז כניסתי לתפקיד מנכ"ל ההתאחדות כבר חוויתי את הרוח הנושבת בקרב עובדות ועובדי הארגון המשקפת מקצועיות, אחדות וחדוות עשייה. ערב חג פסח ערכנו הרמת כוסית משותפת והבעתי את התרשמותי העמוקה מאיכות ההון האנושי בהתאחדות, אשר מחויבת בכל מאודה להעצמת כלל יצרני החלב בישראל, בשגרה ובמצבי חירום.

כולנו כאחד מאוחדים בדרך ובמטרה. מחויבים בכל מאודנו להעצים את הרפת, הרפת הישראלית, בקיבוץ ובמושב, להמשיך ולעטוף את יצרני החלב בדרום ובצפון, לשמור על תוצרת כחול לבן, שתמיד תישאר כחול-לבן, מקור השראה לעם, למדינה ולחברה בישראל.

הערב ומחר, כשנניף את דגל ישראל, נזכור את המורשת המפוארת של יצרני החלב, מדור החלוצים ועד לדור התקומה מחדש בימים אלה. נעלה על נס את הערכים שלעולם יהיו מזוהים עמנו: סולידריות, ערבות הדדית ואחריות לאומית. נהיה גאים במי שאנחנו ובמה שאנחנו – האמונים על זבת החלב של ארצנו.

נבקש עצמאות לכולם!

דגן יראל