חלב ישראלי? מומלץ בחום! – מהשולחן של ליאר שמחה

אין רגע דל בענף החלב. בשבועות האחרונים אנו נחשפים לתופעה של מחסור בחלב בקרטון בנקודות השיווק.
התקשורת נותנת לכך תשומת לב רבה, השבוע קיים שר האוצר דיון מיוחד עם אנשי המקצוע במשרדו בכדי לבחון פתרונות למצב הקיים.

ברור לכולנו כי הבעיה איננה נוגעת לנו, וכי קיים עודף בחלב הגולמי. למול העודף הקיים, הרי מחלבה מסוימת בתהליך איטי מייצרות פחות ופחות חלב במחיר מפוקח, ומחלבה אחרת מתקשה לעמוד בקצב הגידול, סירוב שרי האוצר והכלכלה לחתום על עדכון המחירים בזמן הובילה לחוסר כדאיות כלכלית לאורך זמן וכתוצאה ישירה מכך חוסר השקעה בקווי הייצור.

למשל, העדכון האחרון היה אמור להיות עלייה של 16% במחיר החלב המפוקח, אולם משרד האוצר אישר עלייה של 9% בלבד, כך שהמשמעות היא אחת: צמצום משמעותי בכדאיות הכלכלית של המחלבות לייצר חלב תחת פיקוח.

מדובר במציאות מורכבת ורגישה מאוד, שעיקרה בפגיעה באזרחי ישראל וכלל ועיקר איננה תורמת למאבק ביוקר המחייה, שהרי תופעת המחסור מביאה את האזרחים לרכוש חלב יקר יותר. על-כן, הצורך הוא לעצור את המגמה, שבסבירות גבוהה עלולה להתעצם, באמצעות סבסוד והשקעות המדינה במוצרים בפיקוח, בכדי שזה ידביק את עליות תשומות הייצור ויאפשר מרווח כלכלי למחלבות.

פתרון זה הינו כורח המציאות ויביא להשגת ערך כפול: שמירה על החקלאות המקומית וזמינות מלאה של חלב בישראל – וכל זאת תחת שוק מתוכנן ומפוקח.

ועד כמה שמטרות אלו נושאות עמן אחריות לאומית וחברתית מן החשובות ביותר, ממש לא מפתיע לגלות כי אילי ההון והממון, היבואנים, דחופים לפתיחתו גם של שוק החלב הניגר לייבוא פרוע. די לראות את הזינוק במחירי החמאה, לאחר הוצאתה מפיקוח ומתן היתר לייבוא חופשי, בכדי להבין עד כמה מצב זה מסוכן ועלול להשפיע עוד יותר על יוקר החיים בישראל ובדגש על אזורי הפריפריה. הנדסת התודעה סביב ייבוא החמאה להורדת המחירים, הוכחה כניסיון מניפולטיבי ותו לא. מצג שווא, שנתן דרור להשתוללות מחירים כמוה לא ידע שוק המזון הישראלי.

זאת ועוד: מטבע הדברים האזרח הממוצע איננו מבדיל בין גורמי הייצור והאספקה השונים. כל מעייניו להגיע לנקודות השיווק ולרכוש חלב ישראלי, דבר שאנחנו יצרני החלב ממשיכים ועושים כל העת, מסביב לשעון, בה בעת שקיים "פקק" בממשק בין המחלבות למשרד האוצר. כולנו תקווה כי המצב ייפתר בקרוב, בעזרת תמיכה במחלבות וכפועל יוצא מכך בהגברת הכדאיות לייצור מוצרים בפיקוח.

אנו פועלים בכדי להגיע לפתרון הנדרש ומקיימים דיונים בנושא. דיונים שבמהלכם אנו סומכים את ידינו על מקבלי ההחלטות, כי יקבל את ההחלטות הנכונות מתוך אחריות ורגישות חברתית, יחד עם ההכרה בחשיבות השמירה על הייצור המקומי, שלעולם לא יהיה לו תחליף.

מעניין לעניין, הושקה לפני מספר ימים אפליקציה חדשה, הנקראת תוצרת הארץ. זו אפליקציה ראשונה מסוגה, שפותחה עבור החקלאים. בעידן הטכנולוגיה והדיגיטציה, חשוב שגם אנו, יצרני החלב, נתחבר דרך האפליקציה לכל מה שקורה בחקלאות ובענף החלב. נהיה מעודכנים ונקבל לידינו מידע און-ליין על הנעשה במסדרונות השלטון ועל אירועים, התפתחויות ומהלכים הנוגעים לכור מחצבתנו וייעודנו.

אם נרצה, הרי אפליקציית תוצרת הארץ מתכתבת עם ערך החדשנות הטכנולוגית, שאליה אנו מחויבים בכל מאודנו ואף גאים בהישגים מרשימים רבים, אותם ניתן לראות במשקי החלב ברחבי המדינה. כחלק מקהילה אחת גדולה, קהילת החקלאים בישראל, אז מי שטרם הוריד את האפליקציה, זה הזמן, ללא עלות מכל חנות אפליקציות בטלפונים הניידים.

לסיום, ובתחילתם של חודשי הקיץ ועומסי החום, ניצב בפנינו אתגר האקלים, שלנוכח ההתחממות המואצת רק מוסיף ומעצים את ההתמודדות היומיומית הקשה ואת צורכי צינון המשקים. אני משוכנע כי גם בעת הזו, כולל בתנאי מזג אוויר קיצוניים, נדע להבטיח אספקת חלב שוטפת – וככל שהדבר תלוי בנו, לעמוד במלוא מחויבותנו לציבור בישראל. מחויבות חסרת פשרות להמשיך ולספק את החלב האיכותי בעולם.

שבת שלום,
חברים.