לו"ז ללוח הפרים אוגוסט

לוח פרים אוגוסט 2020 מתוכנן להתפרסם ביום רביעי .12.8.20. באותו היום תחילת הזרעות בפרי הלוח החדש.

הטבלאות הגנטיות יעודכנו בהתאם לפי מבחן הפרים החדש, ולפיכך באותו היום יש לבצע קליטת קבצים גנטיים ברפתות.

פרסום הלוח ילווה בסקירה מקצועית נרחבת. בהצלחה לכולם.