לוח פרים זרמה ממוינת פברואר 24,

שלום לכולם,

פרים חדשים מצויינים שטרם הכרתם עלו ללוח
כמו כן יש לקלוט קובץ פרים בנעה
שימו לב יש פרים נוספים באתר ההזמנות מעבר למפורסם בלוח , בהצלחה