לקראת לוח הפרים החדש

שלום לכולם,
לוח פרים דצמבר 2019 מתוכנן להתפרסם ביום רביעי ה-11 לדצמבר כולל סקירה מקצועית נרחבת. באותו יום יש לבצע קליטת קבצים גנטים חדשים ברפתות.
הלוח מציג נבחרת טובה מאוד של נבחנים ושל ג'נומיקים, ויוצג כבר בביתן שיאון בכנס הבקר בירושלים.

אמיר שיפמן, שיאון