מדדי רבייה ברפת החלב – תוצאות, השפעות ורעיונות לשיפור

אין זה סוד ששיעורי ההתעברות בארץ נמצאים בירידה בשנים האחרונות. ירידה היכולה לנבוע מלא מעט סיבות. סקירה זו המצורפת באה להציג את המצב ולתת כמה רעיונות מעשיים היכולים להוביל לשיפור ההתעברות.