מפרט אחיד – גידול בקר אחזקה והטיפול בו – טיוטה

לחברים שלום,

משרד הפנים מקדם מזה מספר שנים רפורמה ברישוי עסקים בתחומים רבים.

במסגרת מהלך זה פורסמו להערות הציבור טיוטות מפרטים אחידים לסוגי עסק שונים.

מצורף כאן לעיונכם והערותיכם קובץ העוסק במפרט האחיד לגידול, אחזקה וטיפול בבקר.

המפרט, האמור להיכנס לתוקף בעוד כשנה, כולל שינויים רבים ומהותיים בתשתיות ובתפעול רפתות חלב.

פרק 4.1 בעמודים 6-15 עוסק בבקר.

מי שמעוניין להעיר ולהציע תיקונים ושינויים מתבקש לעשות זאת ב"עקוב אחרי שינויים" בקובץ הוורד המצורף  ולהחזירו אל ענבל בהמ"ב עד ה 6.8.2020.

טיוטת מפרט אחיד – גידול בקר אחזקתו והטיפול בו להערות הציבור