משתמשי נעה, נא לקרוא- בדיקות הריון בחלב, בתכנת נעה

בתאריך 29-31 למאי היו תקלות בחלק מתוצאות בדיקות ההיריון בחלב שנשלחו למשקים ממאל"ה.
מומלץ לבדוק את התוצאות שהתקבלו מתאריך זה, ובמידה ומתגלות בעיות או אי התאמות יש לפנות לליאורה בהתאחדות (טלפון 04-6279727).

בברכה, צוות נעה