ספירה לאחור פה וטלפיים – בעדר בקר לבשר של קיבוץ אורטל – במרעה באיזור אלוני הבשן – הודעה שלישית

ספירה-לאחור-פה-וטלפיים-בעדר-בקר-לבשר-של-קיבוץ-אורטל-במרעה-באיזור-אלוני-הבשן-הודעה-שלישית-10-1-2023
נספח 1 – תנאים להעברה לגידול ושחיטה