עדכון מדיניות תשלום לחלב בקר מתוכנן ועודף בשנת 2020

שלום לכולם,

אנחנו נמצאים בשיא צריכת החלב ומוצריו מזה שנים רבות.
זקני צפת אינם זוכרים כמויות כאלו.
הענף ערוך לספק את כל הביקושים ואנו נערכים לחגים הקרובים ולראיה כוללת לכל השנה.

לכן הוחלט בועדת תכנון בישיבתה הטלפונית מהיום, יום שני, 23.3 את הדברים הבאים:

1. תשלום לחלב עודף קיץ יהיה 90% רצועה א ו 90% רצועה ב. מצורפת בזאת ההחלטה המלאה.
2. במהלך חודש יוני תתקיים ישיבה להערכה נוספת של המצב והאם נדרש שינוי במדיניות לגבי חודשים נובמבר דצמבר.

בברכה ובריאות לכולם

מיכל קראוס
מנכ"לית מועצת החלב

00075706