עדכון מחירים לשרותי מידע ספר העדר הנגבים בעת הזרעה ראשונה

לחברים שלום רב,

לאחר לא מעט שנים ולאחר שנעשו כל הבדיקות, אנו נאלצים לעדכן את מחיר שרותי מידע ספר העדר הנגבים בעת ההזרעה הראשונה,

במסגרת זו, החל מה-1.1.21, לחברים שאינם מבצעים את ההזרעה הראשונה עם שיאון, המחיר יעודכן בעשרה שקלים ויעמוד על 60 ₪ ולא על 50 ₪ כפי שהיה.

מצפים להבנתכם בנושא.

ליאור שמחה והוועד הממונה