עדכון – תכנית אסטרטגית – הסדרת ענף החלב

‏26 דצמבר, 2018

עדכון – תכנית אסטרטגית – הסדרת ענף החלב

בימים אלו מופץ תזכיר לתיקונים בחוק החלב כולל להערות הציבור על פי הודעתו של היועץ המשפטי לממשלה מתאריך 17.12.2018 למשרדי הממשלה ובית המשפט העליון (בג"צ תנובה).
בזמנים "רגילים", לאחר גמר השימוע הציבורי מגיע תזכיר החוק והתקנות לישומו לאישור ועדת שרים לחקיקה ולדיונים בוועדות ולאחר מכן לתהליך בכנסת עצמה.
בתקופת ערב בחירות אין עבודת כנסת בשוטף ורק חוקים בהסכמה של משרדי ממשלה, אופוזיציה וקואליציה מגיעים לוועדת חריגים ולכינוס מיוחד של הכנסת.
המקרה שלנו שונה, לשינוי החקיקה דרושים תקנות חדשות ליישום ואין ועדות הפועלות בתקופה זו.
במצב עניינים זה, אנו נכנסים לתקופה של 9-6 חודשים ללא כנסת, ממשלה וועדות ובלי אפשרויות לקדם כל הליך ועלינו לנצל תקופה זו לעדכון הפעולות האסטרטגיות של הענף מהסיבות הבאות:

1. הודעת הסיכום של הדיונים הבין משרדי של הממשלה בראשות המשנה ליועץ המשפטי לממשלה עו"ד דינה זילבר בעניין ההסכם, והיא קובעת – אין צורך בהסכמת ארגוני מגדלים להסכם כלשהו ויתרה מכך בסמכות שר האוצר לשנות כל הסכם ולפתוח מכסים על פי שיקוליו "בלבד".

2. הפעלת הענף על פי חוק החלב הקיים ותקנות הסכם לוקר קובעות: באפריל יחלו הדיונים להעברת מנגנון מחיר המטרה הקיים לוועדת המחירים ובסיומו קביעת מחיר חדש על פי המנגנון המחיר החדש לקראת הרבעון הרביעי של 2019.
ההסכם הענפי החדש נמצא מרגע זה ב"הקפאה" / או על המדף, כל אחד יבחר לו את הדימוי המתאים ויש צורך להחליט על פעולתנו מול האתגרים המציאותיים הקיימים כרגע.
לצורך כך אביא בתקופה הקרובה הצעה למוסדות ההתאחדות ליצור הליך אסטרטגי ענפי בו יבחנו כל התרחישים והרעיונות.
יש לנו לוח זמנים יחסית ארוך – תשעה חודשים, בו ניתן להערכתי לבנות אלטרנטיבה נוספת להסדרת הענף לקראת 2020 בהתניה אחת ברורה, היתכנות כלכלית / מקצועית /
פוליטית / אסטרטגית להצעה זו.

לאחר אישור המוסדות להליך האסטרטגי נציג את לוח הזמנים והמסגרת לתהליך כולו.
בכל מקרה, בשלב זה ניתן להעביר רעיונות, מחשבות והצעות לסדר לקראת תחילת העבודה הענפית.

המשך שבוע נעים

אביתר דותן
מנכ"ל ההתאחדות