עומס במעבדת התאחדות מגדלי בקר

עקב המצב והשלכותיו נוצר עומס במעבדת התאחדות מגדלי בקר.
בתקופה הקרובה, כל עוד לא נחזור לשגרה, על כל הרפתנים המבצעים ביקורת חלב באופן עצמאי לרווח את משלוחי הביקורת ולשלוח בדיקות בכל 40 ימים במקום בכל חודש.

בתקווה לזמנים טובים יותר