עומס חום כבד

לכל הרפתנים שלום רב,
מתחילת יוני אנו נמצאים בגל חום מתמשך אשר הולך להתגבר בסוף השבוע.
אנא הקפידו על צינון מיטבי לפרות ולא לשכוח צינון לילה.

מצורף קובץ עם קצת נתונים מתחילת הקיץ הנוכחי אשר מציגים את השפעות עומס החום על ייצור חלב.

בברכה,

ד"ר יניב לבון

התאחדות יצרני החלב