עידכונים לקראת פרסום לוח הפרים – אפריל 2021

לוח הפרים יתפרסם ביום רביעי ה- 7 לאפריל.
מבחן הפרים וקבצי הגנטיקה החדשים יהיו זמינים ביום שלישי בערב, ה-6 לאפריל, ברפתות.

לוח הפרים יפורסם וירטואלית באתר, ביום רביעי ואיתו ביחד גם סקירת הלוח.
השידוכים בהמלצת שיאון יהיו במערכת מיום שלישי בערב, וביום רביעי המזריעים יתחילו להשתמש בזרמת פרי הלוח – אפריל 2021

בלוח החדש יש מספר רב של פרים נבחנים וקבוצת פרים צעירים-ג'נומים חדשים.

תוצרת הטיפוח הישראלי "כחול לבן", המותאם לרפתות. יש למה לחכות ויש על מה להתגאות

בברכה ובתודה,
יואל זרון,
שיאון