פעילות ענף החלב בתקופת הסגר המתחיל מיום חמישי בלילה 07.01.21

הבהרה לגבי עבודת ענף החלב בסגר הנוכחי המתחיל ביום חמישי בלילה:

על פי ההתנהלות בסגרים הקודמים ונכון לידוע לנו כרגע מהגורמים הרשמיים, ענף החקלאות בכלל וענף החלב בפרט אמורים להיות מוחרגים מהגבלת פעילות במקומות העבודה וממשיכים לעבוד כרגיל.

אנו מחכים עד לפרסום התקנות הרשמיות של משרדי הממשלה המתייחסים לסגר זה כדי לוודא שאכן כלל הענף ימשיך לפעול כרגיל.

אנו פה בשבילכם

למידע נוסף ניתן לפנות לסיגל ורון בנייד 050-6364520