פרסום לוח פרים – דצמבר 2021

שלום לכולם,

לוח פרים דצמבר 2021 מתוכנן להתפרסם ביום רביעי 8.12.21

באותו היום תחילת ההזרעות בפרי הלוח החדש.
הטבלאות הגנטיות יעודכנו, בהתאם לפי מבחן הפרים החדש, ולפיכך באותו היום יש לבצע קליטת קבצים גנטיים ברפתות.
פרסום הלוח ילווה בסקירה מקצועית. לו"ז ללוח הפרים אפריל 2020

בברכה
יואל זרון, שיאון