קורס פרקטיקה ניהולית בפקולטה לחקלאות

ההרשמה לקורס פרקטיקה ניהולית בענפי המשק החקלאי החלה!*
*הקורס יפתח ביום רביעי ב-10 במאי 2023*
הקורס יקנה ידע במרכיבי המימון של הפירמה והבנת מושגי יסוד מתחומי המימון ,ניהול, בנקאות וכלכלה. הקורס יעסוק במטרת הפירמה, אפשרויות המימון (הלוואות), מושגי הערך והזמן של הכסף, ריבית ותשואה, אינפלציה, שיטות לחישובי כדאיות השקעות ויישומן, תפקיד הבנק במערכת העסקית, דוחות כספיים, ניהול סיכונים, תזרים מזומנים, שיקולי מס והשפעתם על כדאיות ההשקעות, קבלת החלטות וניהול עצמי. נלמד את העקרונות הבסיסיים בהכנת תכנית עסקית לפעילות ו/או יזמות באחד מענפי החקלאות השונים.

הקורס יתקיים באוניברסיטה העברית, בקמפוס הפקולטה לחקלאות ברחובות.
ויתקיים במתכונת חדשה, במשך 11 מפגשים, אחת לשבוע בימי רביעי בין השעות 09:00-16:30.
את הקורס ירכז ד"ר גלעד אקסלרד.
מצורף קול קורא וטופס הרשמה.
לפרטים: סיגל גולדנר – מייל: sigalg@savion.huji.ac.il , טל': 08-9489709