שיא צריכת חלב

שלום לכולם
אנחנו נמצאים בציא צריכת החלב ומוצריו מזה שנים רבות.
זקני צפת אינם זוכרים כמויות כאלו.
הענף ערוך לספק את כל הביקושים ואנו נערכים לחגים הקרובים ולראיה כוללת לכל השנה.

לכן הוחלט בועדת תכנון, בישיבתה הטלפונית מהיום, יום שני, 23.3 את הדברים הבאים:

  1. להמליץ על תשלום לחלב עודף קיץ – 90% רצועה א. ו- 90% רצועה ב.
  2. במהלך חודש יוני תתקיים ישיבה להערכה נוספת של המצב והאם נדרש שינוי במדיניות לגבי חודשים נובמבר-דצמבר