שימוש בחומרי לוואי מתעשיית המזון ההומנית להזנת בעלי חיים בע"ח בעת הזאת ד"ר יואב יקיר, יואב שעני, ד"ר גבי עדין – אגף בע"ח, שה"מ