המגזין שלנו מהשולחן של ליאור שמחה המחירים שלנו תבל תמיכת נעה כנסים, קורסים ופעילות (לוח שנה) זום ענפי מילקטק

מאי 2023 השרב בדרך ומה עם הפרות שלנו? ד"ר יניב לבון

אירועי שרב מתקיימים כמעט בכל שנה ברחבי המזרח התיכון, לעתים, מספר פעמים באותה השנה. מרבית השרבים קורים בחודשים אפריל ומאי, נמשכים בין – 48 ל – 72 שעות ומאופיינים ברוחות מזרחיות, טמפרטורות גבוהות ולחות יחסית נמוכה. אירוע שרב מיוחד במשכו ובעוצמתו "עבר עלינו" באמצע מאי 2020 (איור מספר 1). אירוע זה נותח הן מבחינת עליית הטמפרטורה, והן מבחינת ירידת ייצור החלב. כפי שניתן לראות באיור מספר 1 עומס החום התרחש בין ה 12 ל 23 במאי עם טמפרטורות מקסימום ומינימום שהגיעו לכ- 45 מעלות ו- 30 מעלות בהתאמה (ממוצע ארצי), כאשר בין ה – 13 ל – 23 במאי, שררו במרבית אזורי הארץ, בין 10 ל – 15 שעות עומס חום ביממה. נקודה חשובה שיש לזכור ביחס לשרב בתחילת הקיץ כפי שנצפה פה הינו מצבם הכללי של הפרות. תקופה זו של אביב תחילת קיץ – מאופיינת בפרות אשר רובן לאחר המלטה סביב תקופת שיא החלב, במצב פיזיולוגי טוב ללא עומסי חום אותן הן גוררות לאחר קיץ קשה. נתוני פתיחה טובים אלו הינם בעלי חשיבות מכרעת לגבי יכולת ההתמודדות של הפרה עם השרב וכפי שנראה בהמשך גם בעלי השפעה על יכולת היציאה של הפרה מ"המשבר" וחזרתה לתנובה נורמלית בתקופה יחסית קצרה .

איור מספר 1 – חלב יומי, טמפרטורה מקסימלית ומינימלית לאורך חודש מאי 2020
איור מספר 2 – שעות עומס חום בחודש מאי 2020

לעומת השרב הכבד שחווינו בשנת 2020 , בשנים 2021 וכן 2022 לא חווינו עוצמה כזאת של עומסי חום (איורים מספר 3 + 4) , וכן לא הייתה פגיעה רבה בחלב.

איור מספר 3 – חלב יומי, טמפרטורה מקסימלית ומינימלית לאורך חודש מאי 2021
איור מספר 4 – חלב יומי, טמפרטורה מקסימלית ומינימלית לאורך חודש מאי 2022

חזרה לאירוע של חודש מאי 2020 העלתה את כמה שאלות: 1. האם כל הפרות בעדר נפגעות באותה המידה? התשובה לשאלות אילה מתקבלת בבירור באיורים 5 ו – 6

איור 5 הירידה בתנובה הממוצעת למבכירות בתקופת השרב שהיו בשלבי תחלובה שונים
איור 6 הירידה בתנובה הממוצעת לפרות בוגרות בתקופת השרב שהיו בשלבי תחלובה שונים

מהמוצג באיורים 5 ו – 6 ניתן ללמוד שהיקף הירידה בתנובת החלב עם החשיפה לתנאי השרב הייתה גדולה יותר בפרות הבוגרות (שתנובתן בדרך כלל גבוהה יותר), ובמיוחד באלה שהיו באמצע התחלובה (ימים 50 עד 200 בתחלובה).
2 . האם היו רפתות שנפגעו פחות באירוע השרב של מאי 2020 ?
אכן, היו מספר רפתות כאלה, וכדי לאתר אותן ולהבין מה היו הסיבות שגרמו לכך שהן נפגעו פחות, עשינו שימוש בנתוני יצור חלב יומיים לתקופה שבין 10 ל – 26 במאי 2020 שסיפקה לנו מערכת ספר העדר עבור כלל הרפתות הקיבוציות. אחרי שאיתרנו 12 רפתות כאלה, שלחנו שאלון למנהלים ואף קיימנו שיחת טלפון עם מרביתם, שבמסגרתם בררנו מה היו האמצעים בהם נקטו כדי להתמודד עם השרב שאמור היה להגיע, זאת מתוך כוונה ללמוד מה "מצליחים", עושים ובכך לעזור לכלל הרפתות בארץ לקראת השרבים הבאים.

באיור 7 מוצגות התנובות היומית הממוצעות לפרה בזמן אירוע השרב, זאת עבור כלל העדרים שבביקורת החלב, כלל העדרים הקיבוציים ואותן 12 רפתות קיבוציות שבהן היה היקף הירידה ביצור החלב בזמן השרב נמוך יחסית לירידה שנרשמה בכלל העדרים.

איור מספר 7- תנובות ממוצעות לפרה בזמן השרב בכלל העדרים, עדרים קיבוציים ורפתות מצטיינות

מהמוצג באיור 7 ניתן לראות כי אירוע השרב גרם לירידה ממוצעת של כ – 2 ק"ג חלב לפרה ביום אצל הפרות של כלל הרפתות שבביקורת החלב, כמו גם הרפתות הקיבוציות, שאצלן התנובה הממוצעת היומית לפרה גבוהה יותר. ראוי להזכיר שהירידה בתנובה אצל הפרות הבוגרות,
ובמיוחד אותן פרות שהיו בשיא ו אמצע התחלובה, הירידה הייתה כפולה. לעומת כלל הרפתות, הירידה בתנובה ב – 12 הרפתות שבהן הירידה בזמן השרב הייתה פחותה, נרשמה תנובה יומית גבוהה יותר (מה שיכול אולי ללמד על נוהלי ממשק טובים יותר?), והיקף הירידה באירוע השרב עמד על פחות ממחצית הירידה שנרשמה בכלל הרפתות. עובדה זו מעידה שניהול ממשק קיץ וממשק כללי נכון יכול להפחית משמעותית את עוצמת הפגיעה בפרות בעקבות גל החום.

3. האם נצפתה פגיעה בשיעורי ההתעברות בעקבות גל החום של מאי 2020 ?
בטבלה הבאה, מוצגים נתוני שיעור ההתעברות של הפרות בכלל העדרים השיתופיים בישראל, מהזרעות שניתנו בתקופות שלפני השרב (בין 1 ל – 13 למאי), בזמן השרב (בין 14 ל – 24 למאי) ואחרי אירוע השרב (בין 25 למאי ועד 10 ליוני).

נתוני שיעור ההתעברות של הפרות בכלל העדרים השיתופיים בישראל

מהמוצג בטבלה ניתן לראות בבירור את הירידה בשיעור ההתעברות בזמן השרב, שעמדה על כ – 8 יחידות אחוז, בכל אחת מקבוצות הגיל הנבדקות. בנוסף לכך, ניתן לראות ששיעור ההתעברות לא חזר לרמתו הקודמת בכל אחת מקבוצות הגיל, אולם, מאחר ותקופה זו כוללת גם ימים
ראשונים של יוני, ייתכן וחלק מההסבר לכך הוא העלייה בתנאי עומס החום של תחילת הקיץ.

כמה נקודות חשובות שיכולות ללמד קצת על ההבדלים בין הרפתות שנפגעו פחות לאחרות ניתן לראות בתשובות אותן קיבלנו לשאלון בתחום:
א. לכל הרפתות שהצליחו להתמודד טוב יותר עם אירוע השרב יש מערכות צינון בחצרות ההמתנה, באזור האבוס ולמרביתן, גם חצר צינון ייעודית.
ב. במסגרת הבדיקה שערכנו לא התאפשר לנו לבחון מקרוב את מערכות הצינון ברפתות האלה, אך אנו מניחים שהן מותקנות ומופעלות היטב.
ג. כל הרפתות הפעילו במשך כל תקופת השרב צינון אינטנסיבי שכלל לפחות 5 "צינונים" ביממה, כולל בשעות הלילה.
ד. באותן רפתות שעדיין לא היו ב "הפעלה מלאה" של מערכות הצינון ערב תחילת השרב, עברו תוך זמן קצר לנוהל צינון מלא (כמו שאמר לי אחד המנהלים, " עברנו מ – 0 ל – 100 קמ"ש ביום אחד"). רוצה לומר, שעשו זאת מיד עם השמע התחזית לשרב הכבד, שניתנה בתקשורת מספר ימים לפני התרחשותו.

לסיכום, אירוע שרב מן הסוג שחווינו במאי 2020 היה חריג ועוצמתי וגרם לירידה בתנובה היומית לפרה שבין 1.5 ל – 3 ק"ג לפרה ביום. ברפתות שנקטו בממשק צינון אינטנסיבי מתחילת האירוע ועד סופו נרשמה ירידה פחותה בתנובת החלב. נוסף לפגיעה בייצור החלב, נצפתה גם פגיעה בכושר ההתעברות של הפרות שעשויה ל היות אף "כואבת יותר" מזו של ייצור החלב מאחר שהיא עשויה לצמצם את מספר הפרות בעדר שממליטות באביב העוקב, עונה בה רפתות מעוניינות לקבל יותר המלטות, כדי לייצר יותר חלב בקיץ.

סוף השבוע הקרוב הולך להגיע אלינו שרב אשר על פי התחזיות יתחיל מיום חמישי ויימשך אל תוך סוף השבוע עם שיאי חום ביום שבת המלווים ביובש. לאור תחזית זו מומלץ להתחיל כבר היום בצינון מיטבי של הפרות (למי שעדין לא התחיל) כולל צינון בשעות הלילה. לצורך מעקב אחר טמפרטורות ושעות עומס חום צפויות לכל רפת ניתן להיכנס לתוכנת תבל המציגה את הטמפרטורות לכל רפת בהתאם למיקומה. כמו כן, אנו מציגים בתבל תחזית טמפרטורה לשלושה ימים קדימה. אתר המטאורולוגי של משרד החקלאות הינו אתר טוב מאוד לצורך מעקב אחר תחזיות מזג האוויר ועומסי החום. לאתר קיימת גם אפליקציה שמומלץ להוריד ולעקוב בעזרתה: האפליקציה נקראת אגרומטאו
לינק לאתר: https://www.meteo.co.il

הגנה מפני קרינת שמש ישירה ועקיפה גורם חשוב עבור פרות חלב קיץ – ישראל פלמנבאום

עובדה ידועה היא שהפרה חייבת שייצור החום שלה יהיה זהה להפסד החום שלה. קרינת השמש "תורמת" לפרה חום חיצוני, כך שייצור החום העצמי שלה, בתוספת החום מקרינת השמש עולה על כושר הפגת החום של הפרות. מאמר זה מצביע על החשיבות הגבוהה של מניעת החשיפה לקרינת השמש ומתן צל ברפת.

ישראל פלמנבאום. פתרונות צינון לבקר, בע"מ

למה חשוב להגן על הפרות מקרינת השמש בקיץ?
במאמר זה, ברצוני לעסוק בגורם אקלימי שאני רואה כבעל חשיבות רבה בהתמודדות הפרות עם חום הקיץ. מדובר בצל, או במילים אחרות, מניעת החשיפה של הפרות לקרינת שמש ישירה ועקיפה בקיץ. כדי להבין את התשובה לשאלה זו, יש ראשית להכיר את "מאזן החום" של הפרה. כדי לתפקד באופן נורמלי, חייבת הפרה שייצור החום שלה יהיה זהה להפסד החום שלה. אחרת, הפרה תיכנס ל "עקת חום" שתתבטא בעליית חום גופה ולסדרת אירועים התנהגותיים ופיסיולוגיים שתוצאתם, פגיעה בביצועים. פרה שמייצרת 45 ליטר חלב ביום מייצרת כ 2,000- וואט חום, אותו היא צריכה להפיג לסביבה. בחורף, כאשר טמפרטורת הסביבה נמוכה מחום הגוף של הפרה, החום המיוצר נפסד באופן ספונטאני ואין כל בעיה. בקיץ, כאשר טמפרטורה הסביבה משתווה או גבוהה מזו של גוף הפרה, לא מתאפשר אותו "הפסד ספונטאני" וגם מנגנון ההלחתה, היחיד שעוד יכול לסייע לה, אינו מספיק כדי להפיג את החום המיוצר. אם נוסיף לכך עכשיו את קרינת השמש. זו "תורמת" לפרה חום חיצוני, בהיקף שקרוב ל- 1,600 וואט, מה שמביא את הפרה לצורך להפיג 3,600 וואט, משימה בלתי אפשרית לחלוטין. מחקרים שנעשו בפרות במרעה באזורים ממוזגים, הראו שהפרות נכנסות ל "עקת חום" כבר בטמפרטורות של 18 מעלות. כלומר, ייצור החום שלהן בתוספת החום מקרינת השמש עולה על כושר הפגת החום שלהן. המסקנה מכך היא שלפרות גבוהות תנובה בקיץ אין סיכוי לשמור על חום גופן ללא "התערבות חיצונית", ומכאן החשיבות של מניעת החשיפה לקרינת השמש ומתן הצל.

ההיחשפות לשמש
במאמר זה אעסוק רק בפרות שנמצאות בתנאי שיכון מלא, עם אפשרות להימצא בצל במהלך שעות היום. אם כך, איפה בכל זאת יכולה הפרה להיחשף לקרינת השמש? ובכן, יש מספר אתרים שבהם עלולה הפרה להיחשף לקרינת שמש ישירה או עקיפה במהלך היממה ואותם בכוונתי להציג במלל ובתמונות במאמר זה. האתר הראשון הוא סככות הרביצה עצמן. לכוון ההצבה של סככות הרביצה קשר הדוק עם היקף חדירת השמש אל תוך במבנה. כוון ההצבה המיטבי בהמיספרה הצפונית הוא כאשר ציר האורך של המבנה הוא בכוון מזרח – מערב, ובציר זה היקף החדירה של קרינת שמש לתוך מבנה הוא הנמוך ביותר. במרשתת קיימות כיום אפליקציות, חלקן חינמיות, שמאפשרות למתכנני רפת חדשה לבחון את כוון ההצבה המיטבי, בהתייחס למיקום הגיאוגרפי של הרפת. מומלץ למתכנני הקמה של רפת חדשה, לעשות שימוש בתוכנות אלה. האתר השני הוא האבוס. פרות מבלות מספר שעות ביממה באבוס לצורך אכילה וצינון, כשלעתים, הן גם נקשרות במהלך הזמן הזה. באבוסים הפונים למזרח צפויה חדירת שמש בשעות הבוקר, באלה הפונים למערב החדירה תהיה אחר הצהריים ובאלה הפונים לדרום, החדירה עלולה להיות למשך מספר שעות רב באמצע היום.
ובכן, מה ניתן לעשות? כפי שניתן לראות בתמונות הבאות, ניתן להשתמש בווילונות שימנעו את חדירת הקרינה. מוצגים וילונות ברפתות גולות, כמו גם רפת משפחתית קטנה בצפון איטליה.

תמונה 1 – רשת צל כמגן מפני חדירת קרינת שמש
תמונה 2 – וילון למניעת חדירת שמש לאבוס ברפת משפחתית בצפון איטליה
תמונה 3 – הצללה של האבוס באמצעות וילון מצחייה ברפת בצפון איטליה

אתר שלישי להצללה הן השקתות. אמנם משך הזמן ביממה שבו מבלות הפרות באתר זה קצר, אך לקרינת שמש באתר זה, מעבר להשפעה הישירה על הפרות, גם השפעה על התחממות המים והתפתחות אצות בהם. מתן הצל באזור השקתות צריך לכלול את השוקת עצמה, כמו גם את אזור קרבת השוקת, בו צריכות הפרות לעמוד.

תמונה 4 – הצללה של שקתות ברפת בית אלפא

אתר רביעי להצללה הם שבילי ההולכה אל מכון החליבה, או אל החצרות הייעודיות לצינון. הבעיה היא בעיקר ברפתות גדולות שבהן מרחק ההליכה גדול, ומכאן גם משך החשיפה של הפרות לשמש בעת ההליכה והחזרה מאתרים אלה. בתמונות הבאות ניתן לראות שימוש ברשת צל לשם הצללת שביל ההולכה למכון החליבה ברפתות בטורקיה ומקסיקו, ניתן ואף רצוי להוסיף שקתות מים לאורך שבילים אלה, פרות מעדיפות לשתות מים מיד לאחר החליבה ושקתות אלה, יאפשרו את צמצום התחרות על הנגישות למים בקבוצה ולאפשר ליותר פרות לצרוך מים במועד שבו הן מעוניינות בכך ביותר. בתמונה בהמשך, אנו רואים שקתות כאלה שהותקנו בשבילי ההולכה המוצלים של רפת צאלים שבנגב.

תמונה 5 – הצללה של שביל ההולכה למכון החליבה ברפת בדרום טורקיה
תמונה 6 – הצללה של שביל ההולכה ברפת גדולה בצפון מקסיקו
תמונה 7 – שקתות בשבילי ההולכה למכון החליבה ברפת צאלים

האתר האחרון בו ראוי להגן על הפרות מקרינת שמש (בעיקר עקיפה), היא חצר ההמתנה (ולחליפין, חצר צינון). בחצרות אלה חדירת קרינת השמש בעייתית במיוחד, מאחר והפרות דחוסות בתוך החצר מבלי יכולת רבה לזוז. כפי שניתן לראות מהתמונה הבאה שלקוחה מרפת בדרום איטליה, ניתן למתוח וילון או רשת צל משני צדי חצר המתנה, באופן שימנעו חדירת קרינת שמש אל תוכה. לווילונות אלה עשויה להיות תרומה גם במניעת החדירה של רוח טבעית שמגיעה בניצב לכוון המאווררים בתוכה, שעלולה לפגוע בעוצמת ומהירות הרוח שהם מיצרים.

תמונה 8 – וילונות פלסטיים להצללה ומניעת חדירת קרינת שמש לחצר ההמתנה ברפת גדולה בדרום איטליה

לסיכום, למתן הצל ומניעת חשיפת הפרות לקרינת שמש ישירה ועקיפה, חשיבות רבה בהבטחת הנוחות התרמית של הפרות וע"י כך, הבטחת היכולת של הפרות לממש את היצור שלהן. לפני שאנו בוחנים איך להפיג את החום שמייצרות הפרות באמצעות צינון, ראוי שנבטיח שלא יתחממו מהשמש.

חוברת 341, אוגוסט 2009

פינת העורך – יוסי מלול – להוריד את המע"מ על חלב השתיה
על הפרק – יעקב בכר – תכנון היצור | מוסדות ההתאחדות
מועצת החלב – ענף החלב באיחוד האירופי- חלק א' – לירון תמיר
ניהול וכלכלה – פיטום פרות – הזדמנות להגדלת רווח – סטיבן רוזן

רפת ירוקה
אפס שפכים לליטר חלב – חיסכון במים ומחזורם – יוסי מלול
העולם משקיע באנרגיה מתחדשת

ראיון החוברת – ליעד כהן – המנכ"ל היוצא של תנובה – יוסי מלול

מוסף מקצועי – צינון וערפול
כמה חלב שווה צינון מיטבי של הפרות בקיץ? – ישראל פלמנבאום
צינון רפתות באמצעות מערכות ערפול – אבי ארבל
צנן את הפרות לא את המבנה – Armstrong Dennis
צינון פרות – היכן, מתי וכיצד? עמיאל ברמן
צינון בסככות רפת בית זרע – יוסי מלול
ערפול בלחץ גבוה – ניסיון כפר ויתקין – גונן הראל
צינון – ישיר או עקיף – עופר קרול
שיפורים מוצעים לצינון – עמיאל ברמן
עלות-תועלת של צינון פרות בישראל – בחינה ברמת הרפת והענף – ישראל פלמנבאום

מהנעשה בשיאון – שיאון מזרימה וזורמת – יואל זרון

הכנס המדעי
הכנס המדעי ה-21 בירושלים – עם סיום – יוסי מלול
אות יקיר הענף
אות הוקרה מיוחד
מלגות מועצת החלב

רפת עושים באהבה
טיפוח ההון האנושי – יוסי מלול
הכנת הדור הצעיר בארה"ב להשתלבות בענף החלב – Gary Rogers

טיפים ברפת – קטנות מרפת יזרעאל – יוסי מלול
ניהול – בעקבות הסיכומים האזוריים – עופר קרול
הדרכה בעולם– דניאל חזר מסין – יוסי מלול
קריאה של בוקר– "על חיות ועל בריות" – מחוויותיו של רופא וטרינר – יהודה דניאלי
משוט בארץ שלישייה במשק יעקבי – יעקבי שמשון
משוט בעולם – ערבות הירק בניו-זילנד – שירי גלץ