דוח מנכ"ל, 18.8.2019

דוח מנכ"ל

סיעור מוחות

הוגבר מאמץ הדיונים הענפיים בשבועיים האחרונים.

הוקם צוות בראשות הדרג המקצועי של משרד החקלאות ובשיתוף עם ההתאחדות ומטרתו להוביל את המשא ומתן מול משרד האוצר, אחרי הקמת הממשלה.

התקיים הסבב השני במסגרת "קבוצת דיון", ערכנו כמה מפגשים של "אחד על אחד", ומתוכם יצאו כמה קבוצות דיון נוספות, במהלך השבוע הקרוב ייערך דיון ובו ניתוח של המפגשים עד היום; נוסף על אלה יתחיל לעבוד צוות היגוי (רעיונות) של גורמים מקצועיים מעולם העסקים, על מנת לתת לנו גם זוויות אחרות וחשובות.

המטרה היא להגיע בחודשיים הקרובים מוכנים לכל תרחיש פוליטי או כלכלי.

נערך דוח "מצב הענף" על ידי אנשי המקצוע של הענף עד לתאריך 30.6.2019, עם שורה של עדכונים; עד סוף השנה יהיה מסמך פתיחה שלנו בכל דיאלוג.

אין ספק – דוחות המחלבות (למעט טרה) ורשתות השיווק שפורסמו השבוע מציגות "חוסר הלימה" מוחלט בין שוק החלב הגולמי למצב המכירות והרווחיות של גופים אלו, ובנושא זה צריך לקבל תובנות נכונות וליצור "כר פעולה" נכון שיאפשר לנו צמיחה ובטח פרנסה מכבדת.

שולחן קיימות

מוסדות ההתאחדות אישרו הקמת שולחן קיימות ואת מטרותיו הראשוניות; בשולחן ישתתפו מועצת החלב וההתאחדות ויובילו אותו אנשי מקצוע של החקלאית.

אני שב ומזכיר לכל חברינו; כל פנייה בנושא זה לרפתן הבודד חייבת להיענות בהפניה להתאחדות לשיח – לא לטפל במסגרת אזורית או מקומית או לבד.

בימים הקרובים, אחרי הניסוח המשפטי הנכון, יופץ מכתב לכל המחלבות ולממשקים אחרים בנושא זה, ובו יובהר עניין הייצוג בנושא זה.

תכנון 2020

אין בשלב זה בשורות ברורות, במהלך החודש הקרוב יתקיים דיון במשרד החקלאות בנושא, ולאחריו נדווח.

למען הסר ספק, לא תהיה שום תוספת מכסה, וביקוש המחלבות, על פניו, נכון לרגע זה, נראה דומה ל-2019, ולכן צריך לקחת כל אמירה בזהירות המתבקשת.